Ανακυκλωμένα Αυτοκίνητα

Συνοπτικά Αποτελέσματα

Συνοπτικά Αποτελέσματα

 201420152016201720182019
ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ292827383737
(Εισαγωγείς - Αντιπρόσωποι/ Εταίροι ΕΔΟΕ)292827272726
(Εισαγωγείς - Έμποροι)000111011
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ555555
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΠΚ (Πιστοποιητικά καταστροφής)90.40693.64546.57239.76147.15849.539
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ)337.690367.842366.186391.206387.204Π/Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ245263266274270266
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ131134133143138138
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ273328211617
ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΚΡΑΠ ΟΤΚΖ202428292727
ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ ΣΚΡΑΠ ΟΤΚΖ273030343532
ΧΥΤΗΡΙΑ344499
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ148999
ΑΝΑΚ/ΣΗ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ111111
ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ201617161311
ΕΓΚ. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ776576
ΕΓΚ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ122223
ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ789101313
Αριθμός Επιθεωρήσεων σε Συνεργάτες276295316316375365
% ΕΠΑΝΑΧ. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ88,664,5100,9192,4498,66Π/Ε
ΟΡΙΟ ΕΕ808585858585
% ΕΠΑΝΑΧ. & ΑΝΑΚΤΗΣΗ91,4368,9107,9799,11108,29Π/Ε
ΟΡΙΟ ΕΕ859595959595
dslc_content_for_search:

Συνοπτικά Αποτελέσματα

 201420152016201720182019
ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ292827383737
(Εισαγωγείς - Αντιπρόσωποι/ Εταίροι ΕΔΟΕ)292827272726
(Εισαγωγείς - Έμποροι)000111011
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ555555
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΠΚ (Πιστοποιητικά καταστροφής)90.40693.64546.57239.76147.15849.539
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ)337.690367.842366.186391.206387.204Π/Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ245263266274270266
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ131134133143138138
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ273328211617
ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΚΡΑΠ ΟΤΚΖ202428292727
ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ ΣΚΡΑΠ ΟΤΚΖ273030343532
ΧΥΤΗΡΙΑ344499
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ148999
ΑΝΑΚ/ΣΗ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ111111
ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ201617161311
ΕΓΚ. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ776576
ΕΓΚ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ122223
ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ789101313
Αριθμός Επιθεωρήσεων σε Συνεργάτες276295316316375365
% ΕΠΑΝΑΧ. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ88,664,5100,9192,4498,66Π/Ε
ΟΡΙΟ ΕΕ808585858585
% ΕΠΑΝΑΧ. & ΑΝΑΚΤΗΣΗ91,4368,9107,9799,11108,29Π/Ε
ΟΡΙΟ ΕΕ859595959595
dslc_code:
[{"element_type":"row","columns_spacing":"spacing","custom_class":"","show_on":"desktop tablet phone ","section_instance_id":"73696750170","custom_id":"","type":"wrapper","bg_color":"","bg_image_thumb":"disabled","bg_image":"","bg_image_repeat":"repeat","bg_image_position":"left top","bg_image_attachment":"scroll","bg_image_size":"auto","bg_video":"","bg_video_overlay_color":"#000000","bg_video_overlay_opacity":"0","border_color":"","border_width":"0","border_style":"solid","border":"top right bottom left","margin_h":"0","margin_b":"0","padding":"75","padding_h":"0","content":[{"element_type":"module_area","last":"yes","first":"no","size":"12","valign":"","content":[{"css_show_on":"desktop tablet","custom_text":"This is just some placeholder text. Click to edit it.","image":"2453","link_type":"none","custom_text_state":"disabled","css_align":"center","css_border_width":"0","css_border_trbl":"top right bottom left","css_border_radius":"0","css_margin_top":"0","css_margin_bottom":"0","css_padding_vertical":"0","css_padding_horizontal":"0","css_force_width":"auto","css_ct_text_align":"center","css_ct_font_size":"13","css_ct_font_weight":"400","css_ct_line_height":"22","css_ct_margin_top":"20","css_res_t":"disabled","css_res_t_align":"center","css_res_t_margin_bottom":"0","css_res_t_padding_vertical":"0","css_res_t_padding_horizontal":"0","css_res_t_ct_font_size":"13","css_res_t_ct_line_height":"22","css_res_t_ct_margin_top":"20","css_res_p":"disabled","css_res_p__align":"center","css_res_p_margin_bottom":"0","css_res_p_padding_vertical":"0","css_res_p_padding_horizontal":"0","css_res_p_ct_font_size":"13","css_res_p_ct_line_height":"22","css_res_p_ct_margin_top":"20","css_anim":"none","css_anim_delay":"0","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"9ecb3a65a5c","post_id":"2516","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Image","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]}],"dslca-img-url":"","section_divider_top_style":"","section_divider_bottom_style":"","sticky_row":"","sticky_row_padding_vertical":"20","section_divider_top_color":"","section_divider_top_flip":"","section_divider_top_height":"100","section_divider_bottom_color":"","section_divider_bottom_flip":"","section_divider_bottom_height":"100"},{"element_type":"row","columns_spacing":"spacing","custom_class":"","show_on":"desktop tablet phone","section_instance_id":"a2b55f7220e","custom_id":"","type":"wrapper","bg_color":"","bg_image_thumb":"disabled","bg_image":"","bg_image_repeat":"repeat","bg_image_position":"left top","bg_image_attachment":"scroll","bg_image_size":"auto","bg_video":"","bg_video_overlay_color":"#000000","bg_video_overlay_opacity":"0","border_color":"","border_width":"0","border_style":"solid","border":"top right bottom left","margin_h":"0","margin_b":"0","padding":"80","padding_h":"0","content":[{"element_type":"module_area","last":"yes","first":"no","size":"12","valign":"","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","height":"25","style":"invisible","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_border_width":"0","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_border_radius_top":"0","css_main_border_radius_bottom":"0","css_border_color":"#ededed","thickness":"1","css_res_t":"disabled","res_t_height":"25","css_res_p":"disabled","res_p_height":"25","css_anim":"none","css_anim_delay":"0","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"15ded4ddcc9","post_id":"2516","dslc_m_size":"3","module_id":"DSLC_Separator","element_type":"module","last":"no","dslc_m_size_last":"no","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","css_custom":"enabled","content":"

Συνοπτικά Αποτελέσματα

 201420152016201720182019
ΑΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ292827383737
(Εισαγωγείς - Αντιπρόσωποι/ Εταίροι ΕΔΟΕ)292827272726
(Εισαγωγείς - Έμποροι)000111011
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ555555
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΠΚ (Πιστοποιητικά καταστροφής)90.40693.64546.57239.76147.15849.539
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ)337.690367.842366.186391.206387.204Π/Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ245263266274270266
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ131134133143138138
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ273328211617
ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΚΡΑΠ ΟΤΚΖ202428292727
ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ ΣΚΡΑΠ ΟΤΚΖ273030343532
ΧΥΤΗΡΙΑ344499
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ148999
ΑΝΑΚ/ΣΗ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ111111
ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ201617161311
ΕΓΚ. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ776576
ΕΓΚ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ122223
ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ789101313
Αριθμός Επιθεωρήσεων σε Συνεργάτες276295316316375365
% ΕΠΑΝΑΧ. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ88,664,5100,9192,4498,66Π/Ε
ΟΡΙΟ ΕΕ808585858585
% ΕΠΑΝΑΧ. & ΑΝΑΚΤΗΣΗ91,4368,9107,9799,11108,29Π/Ε
ΟΡΙΟ ΕΕ859595959595
","css_margin_top":"30","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_font_size":"17","css_main_font_weight":"600","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"26","css_main_margin_bottom":"25","css_main_text_align":"justify","css_h1_color":"#14559d","css_h1_font_size":"25","css_h1_font_weight":"700","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"35","css_h1_margin_bottom":"50","css_h1_text_align":"center","css_h1_border_trbl":"top right bottom left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h2_border_trbl":"top right bottom left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h3_border_trbl":"top right bottom left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h4_border_trbl":"top right bottom left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h5_border_trbl":"top right bottom left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_h6_border_trbl":"top right bottom left","css_link_color":"#14559d","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_margin_bottom":"15","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_res_t":"disabled","css_res_t_main_font_size":"13","css_res_t_main_line_height":"22","css_res_t_main_text_align":"left","css_res_t_h1_font_size":"13","css_res_t_h1_line_height":"13","css_res_t_h1_margin_bottom":"15","css_res_t_h1_text_align":"left","css_res_t_h2_font_size":"13","css_res_t_h2_line_height":"13","css_res_t_h2_margin_bottom":"15","css_res_t_h2_text_align":"left","css_res_t_h3_font_size":"13","css_res_t_h3_line_height":"13","css_res_t_h3_margin_bottom":"15","css_res_t_h3_text_align":"left","css_res_t_h4_font_size":"13","css_res_t_h4_line_height":"13","css_res_t_h4_margin_bottom":"15","css_res_t_h4_text_align":"left","css_res_t_h5_font_size":"13","css_res_t_h5_line_height":"13","css_res_t_h5_margin_bottom":"15","css_res_t_h5_text_align":"left","css_res_t_h6_font_size":"13","css_res_t_h6_line_height":"13","css_res_t_h6_margin_bottom":"15","css_res_t_h6_text_align":"left","css_res_t_li_font_size":"13","css_res_t_li_line_height":"22","css_res_t_ul_margin_bottom":"25","css_res_t_ul_margin_left":"25","css_res_t_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_t_blockquote_font_size":"13","css_res_t_blockquote_line_height":"22","css_res_t_blockquote_text_align":"left","css_res_p":"disabled","css_res_ph_main_font_size":"13","css_res_ph_main_line_height":"22","css_res_p_main_text_align":"left","css_res_ph_h1_font_size":"13","css_res_ph_h1_line_height":"13","css_res_ph_h1_margin_bottom":"15","css_res_p_h1_text_align":"left","css_res_ph_h2_font_size":"13","css_res_ph_h2_line_height":"13","css_res_p_h2_margin_bottom":"15","css_res_p_h2_text_align":"left","css_res_ph_h3_font_size":"13","css_res_ph_h3_line_height":"13","css_res_p_h3_margin_bottom":"15","css_res_p_h3_text_align":"left","css_res_ph_h4_font_size":"13","css_res_ph_h4_line_height":"13","css_res_p_h4_margin_bottom":"15","css_res_p_h4_text_align":"left","css_res_ph_h5_font_size":"13","css_res_ph_h5_line_height":"13","css_res_p_h5_margin_bottom":"15","css_res_p_h5_text_align":"left","css_res_ph_h6_font_size":"13","css_res_ph_h6_line_height":"13","css_res_p_h6_margin_bottom":"15","css_res_p_h6_text_align":"left","css_res_p_li_font_size":"13","css_res_p_li_line_height":"22","css_res_p_ul_margin_bottom":"25","css_res_p_ul_margin_left":"25","css_res_p_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_p_blockquote_font_size":"13","css_res_p_blockquote_line_height":"22","css_res_p_blockquote_text_align":"left","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"903a6b5658b","post_id":"2775","dslc_m_size":"6","module_id":"DSLC_Text_Simple","element_type":"module","last":"no"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","height":"25","style":"invisible","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_border_width":"0","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_border_radius_top":"0","css_main_border_radius_bottom":"0","css_border_color":"#ededed","thickness":"1","css_res_t":"disabled","res_t_height":"25","css_res_p":"disabled","res_p_height":"25","css_anim":"none","css_anim_delay":"0","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"ab782ec262d","post_id":"2516","dslc_m_size":"3","module_id":"DSLC_Separator","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","height":"40","style":"invisible","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_border_width":"0","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_border_radius_top":"0","css_main_border_radius_bottom":"0","css_border_color":"#ededed","thickness":"1","css_res_t":"disabled","res_t_height":"25","css_res_p":"disabled","res_p_height":"25","css_anim":"none","css_anim_delay":"0","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"001882cc3e3","post_id":"2516","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Separator","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]}],"dslca-img-url":"","section_divider_top_style":"","section_divider_bottom_style":"","sticky_row":"","sticky_row_padding_vertical":"20","section_divider_top_color":"","section_divider_top_flip":"","section_divider_top_height":"100","section_divider_bottom_color":"","section_divider_bottom_flip":"","section_divider_bottom_height":"100"}]