891697 Ανακυκλωμένα αυτοκίνητα
 • Ο Φορέας
  • Ο Φορέας
  • Ε.Δ.Ο.Ε
  • Συμμετέχοντες Παραγωγοί
 • Απόσυρση Αυτοκινήτων
  • Απόσυρση Αυτοκινήτων
  • Διαδικασία Απόσυρσης
  • Κέντρα Παράδοσης Αυτοκινήτων (Διαλυτήρια)
  • Κέντρα Παράδοσης Αυτοκινήτων (Σημεία Συλλογής)
  • Συχνές Ερωτήσεις
 • Η ανακύκλωση
  • Η ανακύκλωση
  • Ε.Ο.ΑΝ
  • Συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης
 • Συμβεβλημένες Εταιρίες Διαχείρισης ΟΤΚΖ
  • Συμβεβλημένες Εταιρίες Διαχείρισης ΟΤΚΖ
  • Εμπορίας Σκράπ
  • Συλλογής – Mεταφοράς Σκράπ
  • Χυτήρια Σκράπ
  • Τεμαχισμού (Shredder)
  • Επεξεργασία Υπολείμματος Τεμαχισμού (ASR)
  • Καταλυτικών Μετατροπέων
  • Επικινδύνων Αποβλήτων
  • Ανακύκλωση Αντιψυκτικών
  • Ανακύκλωση Πλαστικών
 • Επικοινωνία
Εναλλακτική Διαχείριση Oχημάτων Eλλάδος

Η ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο σύστημα (απόφαση αρ.105136/ΦΕΚ907Β/17.06.04) για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων ΤΚΖ. Η ΕΔΟΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει συσταθεί τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του Ν.2939/2001 περί ανακύκλωσης.
 • U

  Συμβεβλημένες
  Εταιρίες

 • e

  Συχνές
  Ερωτήσεις

 • ~

  Απόσυρση
  Αυτοκινήτων